Brand en Ontruiming

Brand en Ontruiming

Het verschil tussen vuur en brand? Brand is ongewenst, oncontroleerbaar en breidt zich uit! Door op de juiste manier om te gaan met een beginnende(!) brand kunt u de schade beperken.

In de cursus Brand en Ontruiming leren wij de cursisten om blusmiddelen op de juiste manier te gebruiken. Zodat in het geval van een calamiteit het beste blusmiddelen zo effectief mogelijk wordt ingezet.

Cursuslocatie

Deze cursus wordt in company gegeven of in overleg op een andere locatie.

Certificering

Na afloop ontvangt de cursist onze BHV-pas.

Een bedrijfsbrandje kan snel ontstaan... (video)