Brand en Ontruiming
Het verschil tussen vuur en brand? Brand is ongewenst, oncontroleerbaar en breidt zich uit! Door op de juiste manier om te gaan met een beginnende(!) brand kunt u de schade beperken.

In de cursus Brand en Ontruiming leren wij de cursisten om blusmiddelen op de juiste manier te gebruiken. Zodat in het geval van een calamiteit het beste blusmiddelen zo effectief mogelijk wordt ingezet.

Cursuslocatie
Deze cursus wordt in overleg op onze eigen locatie of op een andere locatie gegeven.

Certificering
Na afloop ontvangt de cursist onze BHV-pas.

Filmpje: een bedrijfsbrandje kan snel ontstaan...